Behandling av förlossningsdepression

Uppdaterat: 7 juli

Att vara gravid eller ha fött barn tar hårt på din kropp och ditt psyke. Att känna sig deprimerad när du redan är i ett sådant känslomässig sinnestillstånd är extremt svårt. Om du känner dig psykiskt instabil, så bör du söka hjälp. Det finns inget skamfullt i att söka hjälp, det betyder inte att du är en dålig mamma, tvärtom! Du hjälper dig själv för att kunna hjälpa ditt barn.

På BVC eller vårdcentralen finns hjälp att få. Det finns olika former av behandlingar: råd och stöd för att skapa bra vanor, psykoterapi och läkemedel.

Samtalsterapi

Att känna att någon lyssnar på en är viktigt. Vid samtalsterapi så träffar du antingen en sjuksköterska, en läkare, en psykolog eller en kurator. Ni träffas vid flera tillfällen och pratar om det som känns svårt, där du kan få hjälp att hitta lösningar på dina problem. Om du har fött ditt barn kan det vara en bra idé att komma till samtalet utan hen, om det går.


Läkemedel

Det finns läkemedel som kan hjälpa dig att må bättre och som inte påverkar barnet negativt om du är gravid eller ammar. Läkaren hjälper dig med detta, som ofta sker i kombination med samtalsterapi.


Screening för förlossningsdepression

Sex till åtta veckor efter förlossningen ska alla som har fött barn fylla i ett formulär på BVC. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Formuläret är framtaget för att hitta tecken på depression hos nyförlösta och testet finns på ett 20-tal språk. Detta är även det formulär vi använder oss av i din Daily Check-in för att kunna identifiera tidigt om du är i risk för förlossningsdepression. Efter testet får du prata med en sjuksköterska, då kan det vara ett bra tillfälle att ta upp sådant som känns svårt. BVC kan förmedla kontakt med en psykolog eller en läkare om du behöver mer hjälp. Har du inte blivit kallad till detta efter 3 månader så kontakta din barnmorska.


Stöd för partner eller medförälder

Du som är medförälder eller adoptivförälder har också rätt att få hjälp på BVC. Du kan få ett enskilt samtal med BVC-sköterskan där du kan berätta om hur du mår.

Du kan också söka vård på en vårdcentral. Där kan du få fylla i ett så kallat skattningsformulär. Det innehåller olika frågor och svarsalternativ. Formuläret handlar om hur svårt du har det när det gäller till exempel nedstämdhet, sömn och koncentration.


Källa: 1177

Senaste inlägg

Visa alla

Framfall

2242274-01-2.png