PTSD och Förlossningspsykos

Uppdaterat: 7 juli

Det är vanligt att känna starka känslor under graviditeten eller när du nyss har blivit förälder. En del blir nedstämda. Andra får en depression, PTSD eller i få fall förlossningspsykos. Då behöver du behandling. Ju tidigare du söker hjälp, desto fortare kan du må bättre

Posttraumatiskt stressyndrom

En del som mår dåligt efter förlossningen kan ha fått posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det kan bero på en traumatisk förlossning eller tidigare traumatiska upplevelser. Det är då vanligt att man känner kraftig ångest vid tanken på förlossningen eller återupplever händelsen genom tillbakablickar och mardrömmar Då är det viktigt att söka hjälp. Behandling av PTSD kan även hjälpa mot nedstämdhet.


Förlossningspsykos

Några få som mår dåligt efter en förlossning kan få en psykos. En förlossningspsykos är en ovanlig men allvarlig form av psykos. Den som har en förlossningspsykos kan till och med begå självmord eller skada sitt barn. Psykosen brukar komma mellan två veckor till tre månader efter att barnet har fötts.


Du kan ha fått en psykos om du har följande symtom:

  • Vanföreställningar. Du uppfattar tillvaron förändrad eller annorlunda. Du kan till exempel känna dig förföljd eller utvald.

  • Du kan till exempel höra röster eller ljud som ingen annan hör.

  • Tankestörningar. Dina tankar blir osammanhängande och du kan lätt tappa fokus.

  • Ena stunden är allt som vanligt. Nästa stund kan du säga konstiga saker och vara svår att få kontakt med.

Innan psykosen är det vanligt att du har svårt att sova, känner dig nedstämd eller är mycket uppvarvad. Du har större risk att få en psykos om du tidigare har haft förlossningspsykos eller om du har bipolär sjukdom.


Söka vård vid förlossningspsykos

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning, en vanlig akutmottagning eller ring 112 om du eller någon annan har symtom på en förlossningspsykos.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symptom.

Senaste inlägg

Visa alla

Framfall

2242274-01-2.png